Overslaan en naar de inhoud gaan

Services

De Chemelot community voorziet in een breed scala aan faciliteiten en diensten ten behoeve van bedrijven die op de locatie gevestigd zijn. Veruit de meeste van deze services zijn optioneel, zoals IT-services of housing facilities. Desgewenst kunnen bedrijven op Chemelot kiezen voor alternatieve leveranciers. Enkele diensten zijn verplicht. Denk hierbij aan diensten als brandweer en beveiliging. In deze sectie vindt u een overzicht van faciliteiten en infrastructuur die het voor een nieuwe Chemelot-bewoner mogelijk maken zo snel mogelijk operationeel te zijn. Plug & Play als het ware.

Binnen de Chemelot community onderscheiden we drie categorieën bedrijven. Categorie 1 t/m 3 verwijst naar de levensfase van het bedrijf, elk met zijn eigen behoeften.

Virtuele Service Boulevard

De Virtuele Service Boulevard biedt een gerubriceerd overzicht van dienstverleners die de (overige) Site Users op Chemelot ondersteunen bij hun bedrijfsvoering, in het bijzonder bij hun accelerated business growth. Site Users (en anderen) hebben langs deze weg snel toegang tot een breed scala aan relevante zakelijke dienstverleners.
Uit het overzicht valt tevens af te lezen dat de Chemelot-community is ingebed in een brede voedingsbodem van professionele dienstverleners, zowel op de Chemelot-locatie zelf als daar omheen (de ondersteuning van Site Users stopt niet bij de hekken van de locatie).