Overslaan en naar de inhoud gaan

Basis Site Regelgeving Chemelot Site

De Site Regelgeving Chemelot Site geldt voor alle op de Chemelot Site actief zijnde site users en firma’s. 
Iedere site user dient na te gaan welke onderdelen van de Site Regelgeving van toepassing zijn op de door site user verrichte activiteiten en ervoor zorg te dragen dat de eigen medewerkers en de medewerkers van de door de site user ingeschakelde firma’s de voor hen relevante onderdelen van de Site Regelgeving kennen en naleven.

Naast de site regelgeving zijn een aantal best practices beschikbaar. Deze hebben de status van een advies, waar zonder opgaaf van redenen van kan worden afgeweken.

Opbouw Site Regelgeving Chemelot Site: