Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksproject met OCI Nitrogen: van hernieuwbare energie naar CO2-vrije ammoniak

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft samen met partijen uit de energie- en chemiesector, waaronder Chemelot-bedrijf OCI Nitrogen, de haalbaarheidsstudie ‘Power to Ammonia’ afgerond. Er is onderzocht hoe het overschot aan duurzaam geproduceerde energie uit windenergie of zonne-energie om te zetten naar ammoniak. Dit is uitgewerkt in drie business cases.

De studie laat zien dat de elektrochemische productie van ammoniak uit hernieuwbare energie een optie is om schommelingen van aanbod en vraag van energie op te vangen. “Het mooie van dit project is dat het alle relevante partijen bij elkaar heeft gebracht”, aldus Hans Wiltink van ISPT. “De hernieuwbare energie moet worden getransporteerd, omgezet in ammoniak, opgeslagen en uiteindelijk opnieuw gebruikt als chemische grondstof of brandstof voor een energiecentrale. Dat is een lange keten van verschillende bedrijven en vraagt een nieuw soort samenwerking.”

Ammoniak als grondstof
Ruud Swarts, Technology Manager OCI Nitrogen: “Als wij hernieuwbare energie kunnen gebruiken voor de productie van ammoniak – als grondstof voor kunstmest en melamine – dan kunnen wij onze CO2-footprint aanzienlijk reduceren. “Momenteel kan elektrolyse niet concurreren met de huidige ammoniakproductie. Deze studie laat zien dat de technologie in 10 tot 15 jaar tijd dusdanig ontwikkeld kan zijn, dat het wel concurrerend is. Zeker als de trend in hernieuwbare elektriciteit zich voortzet, evenals de stijgende CO2-prijzen en als dit gecombineerd wordt met innovatieve business modellen. Natuurlijk zijn er nog veel horden te overwinnen. Als we met deze nieuwe technologie pilots opzetten kunnen we de knelpunten identificeren en overwinnen.”

Het project is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.

Klik hier om het volledige persbericht en rapport te lezen.