Overslaan en naar de inhoud gaan

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een vooraanstaand, onafhankelijk en internationale dienstverlener op het gebied van projectmanagement en engineering consultancy. Per jaar werken onze specialisten aan projecten op het gebied van transport en assetmanagement, luchtvaart, gebouwen, industrie, energie en mijnbouw, infrastructuur, maritiem en waterwegen, planning en strategie, rivieren, delta’s en kusten.

Onze taak is het beheren van alle infrastructuur en faciliteiten buiten de fabrieksgrenzen (OBL) van de verschillende chemische procesindustrie fabrieken op het terrein. Royal HaskoningDHV (RHDHV) is verantwoordelijk voor het behouden van een juist niveau van onderhoud en beschikbaarheid van de voorzieningen, zodanig dat de chemische fabrieken verzekerd zijn van dienstverlening ten aanzien van hun productie. Wij beheren Chemelot vanuit kantoor Maastricht Airport en een servicepunt op de site.

Onze dienstverlening omvat de volgende onderdelen:

  • Toezicht en handhaving van de SHE regelgeving (Safety, Health & Environment) op de site, voor alle infrastructuur en faciliteiten.
  • Mapping & Registry.
  • Instandhouding van de volgende assets op het juiste niveau van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienst: riolering, klaarinstallaties incl. E&W installaties, wegen en parkeerterreinen, groen op en buiten het Chemelotterrein, verhardingen, ketenparken, haven, rail, kolommenbanen, bruggen en kunstwerken,.
  • Beheer van de bodem en grondstromen tegen zo laag mogelijke kosten, rekening houdend met het vigerende beschikking Plan van Aanpak van de gehele locatie.

PAS 55 certificaat 
PAS 55 maakt assetmanagement inzichtelijk en toetsbaar, net wat nodig is in deze veranderlijke economie. Het door ons behaalde PAS 55 certificaat voor onz Assetmanagement activiteiten op Chemelot, toont aan dat wij in staat zijn om, met het eigenaarbelang voorop gesteld, een assetmanagement organisatie in te richten en te beheren. Met andere woorden, een heldere risicobeheersing en optimale Life Cycle Management gestuurd vanuit vastgestelde Service Levels en Key Performance Indicatoren die gebaseerd zijn op de belangen en strategie van de opdrachtgever.

Royal HaskoningDHV