Overslaan en naar de inhoud gaan

BLM Wegenbouw

BLM Wegenbouw is reeds 30 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van civieltechnische werken, op voornamelijk de Zuid-Nederlandse wegenbouwmarkt. Ons productenpakket bestrijkt het complete assortiment ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, bodemsanering, reconstructies etc.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden, industrie, projectontwikkelaars, woningverenigingen en non-profit organisaties. Naast de projecten die verkregen worden middels aanbesteden, worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband en op basis van Design & Construct contracten. Bij deze contractvorm worden projecten gerealiseerd van concept tot en met uitvoering, en meerjarig onderhoud.

Vanuit onze vaste locatie op Chemelot heeft BLM Wegenbouw een jarenlange ervaring opgebouwd in het realiseren van veelsoortige en gecompliceerde projecten op Chemelot. Speerpunten hierbij zijn: veiligheid, kwaliteit- en dienstverlening,  en meedenken als partner.